| دوشنبه، 05 مهر 1400
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تشریح کرد:
نگاه ایران: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: شایعات مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور بی اساس ...
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
نگاه ایران:نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس پیش از این در برنامه ششم مجوز افزایش قیمت حامل های ...
نگاه ایران: دفتر سخنگوی دولت درباره اخبار مرتبط با قیمت حامل های انرژی اطلاعیه ای صادر کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر ...
نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد:
نگاه ایران: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد : دولت فعلا هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت حامل های انرژی در ...