| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: آنچه پیش رو دارید، مروری است بر نام و پیشینه برخی از آن ها که برای آب ریختن به آسیاب ...
نگاه ایران: در ادامه پیوستن گروهی از بازیگران عمدتاً درجه دو تلویزیون و سینمای ایران به شبکه ماهواره ای جم، در حالی که ...
نگاه ایران:باز هم در رسانه و فضاهای مجازی خبری از رفتن یک بازیگر دیگر به شبکه جم منتشر شد. رامسین کبریتی بازیگری است ...
نگاه ایران:بعد از رابعه اسکویی و بازیگرانی نه چندان مطرح مانند صدف طاهریان و بهارک صالح نیا یک بازیگر زن دیگر به ...
نگاه ایران: پس از پیوستن چکامه چمن ماه، مانی کسراییان، صدف طاهریان رابعه اسکویی، مهدی مظلومی و... به شبکه جم به تازگی اعلام ...