| پنجشنبه، 09 تیر 1401
وقتی مردم از شکستن رکورد قهرمانشان خوشحال می‌شوند
نگاه ایران: فقط ۲۳ سال اش بود. جوان برومند خوش قد و بالا و البته دوست داشتنی. هیکل اش شاید خیلی شبیه ...