| پنجشنبه، 09 تیر 1401
یادآوری دوباره یک نکته درباره دکتر حشمت در سالگرد شهادت میرزا کوچک جنگلی؛
مزدک پنجه ای روزنامه نگار سال پیش نوشتم ما میزبان خوبی برای دکتر حشمت نبوده ایم و نتوانستیم آن طور که شایسته او و ...
شهری با خانه ها و عمارت های قدیمی فراموش شده:
نگاه ایران: رشت از سال 1003 هجری قمری به فرمان شاه عباس صفوی به عنوان مرکز گیلان انتخاب شد و دارای محله ...
به روایت تصویر:
نگاه ایران/ پویا درگاهی: یازده آذر ، سالروز شهادت یونس استادسرایی ملقب میرزا کوچک خان جنگلی رهبر نهضت جنگل است. به همین بهانه حال ...
نگاه ایران:نمایشگاه روزنامه های جنگل به مدت یک ماه در خانه میرزا کوچک خان جنگلی در محله استادسرای رشت دایر خواهد بود. همزمان با ...