| جمعه، 07 بهمن 1401
جانشین قائم مقام وزیر در هیات بازرسی از سواحل وزارت کشور خبر داد:
نگاه ایران:جانشین قائم مقام وزیر در هیات بازرسی از سواحل وزارت کشور گفت: امسال در استان های شمالی، بیش از 15 درصد ...