| پنجشنبه، 09 تیر 1401
گزارش گیل نگاه از وضعیت ۴۲ ساله کارخانه چوکا که این روزها در رکود است
نگاه ایران/طاها عبدالهی: مجتمع صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در سال ۱۳۵۲ با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (۶۰% ...