| جمعه، 07 بهمن 1401
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی در مجلس به منظور تغییر در شیوه سهمیه بندی بنزین خبر داد.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد؛
نگاه ایران: بنابر اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نحوه تامین منابع ١٧هزار و٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و ایجاد ...
معاون وزیر نفت تکذیب کرد؛
نگاه ایران: معاون وزیر نفت با تکذیب در دستور کار داشتن افزایش قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: مشکلی در تامین بنزین ...
عرضه کارتی بنزین متوقف نمی شود؛
نگاه ایران به نقل از مهر: مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص احتمال توقف عرضه کارتی بنزین ...