| دوشنبه، 27 دی 1400
گفت‌و‌گو با دکتر رمضانعلی صادق‌زاده معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع:
نگاه ایران/گروه سیاسی: دکتر رمضانعلی صادق زاده،نماینده رشت در مجلس هفتم دارای دکتری مهندسی مخابرات و فوق دکتری مهندسی ارتباطات از دانشگاه ...