| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
آغاز تغییرات در شهرداری کلانشهر رشت:
نگاه ایران:  ابلاغ ماموریت محمد کامران زاده فومنی معاون فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر رشت لغو گردید. کامران زاده رئیس اداره برنامه ریزی، ...