چهارشنبه، 07 خرداد 1399 | 2020 Wednesday 27 ,May  

نگاه ایران: سکه امروز در بازار رشت ارزان شد و قیمت طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی42 میلیون و 800 هزار ریال             - یک میلیون ریال نیم سکه بهار آزادی ...

 اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد؛
طلا امروز(1آبان) در بازار رشت گران شد
1 آبان 97

نگاه ایران: قیمت تمام سکه امروز در بازار رشت تغییر نکرد ، نیم سکه و ربع سکه ارزان ، طلا گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی43 میلیون و 700 هزار ریال          ...

نگاه ایران: تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران اما قیمت نیم سکه و طلا گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی43 میلیون و 700 هزار ریال + 2 میلیون و500 هزار ریال نیم ...

نگاه ایران: طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 42 میلیون و 900 هزار ریال           - یک میلیون ریال نیم سکه بهار آزادی : 21 میلیون ...

نگاه ایران: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت ربع سکه و طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 43 میلیون و 900 هزار ریال        ...

 اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد؛
سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد
25 مهر 97

نگاه ایران: سکه و طلا امروز(25مهر) در بازار رشت گران شد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 43 میلیون و 900 هزار ریال               + 200 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ...

نگاه ایران: سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت طلا تغییر نکرد. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴ میلیون و ۷۰ هزار ریال بدون تغییر معامله شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد؛
کاهش نرخ سکه و طلا در بازار رشت ادامه دارد
23 مهر 97

نگاه ایران: طلا و سکه امروز(23مهر) در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 40 میلیون و 900 هزار ریال     - 1 میلیون و 900 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی : 21 میلیون ...

نگاه ایران: طلا و سکه امروز در بازار رشت گران شد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 45 میلیون ریال                                  ...

نگاه ایران: طلا و سکه امروز در بازار رشت گران شد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 44 میلیون و 400 هزار ریال                      + 4 میلیون ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد؛
سکه امروز(16مهر) در بازار رشت گران شد
16 مهر 97

نگاه ایران: طلا امروز در بازار رشت ارزان و سکه گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه تمام بهار آزادی :40 میلیون و 400 هزار ریال      + 1 میلیون و 400 هزار ریال    نیم سکه ...

نگاه ایران: طلا و سکه امروز(10مهر) در بازار رشت ارزان شد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 45 میلیون و 70 هزار ریال        - 4 میلیون و 940 هزار ریال نیم سکه ...

نگاه ایران: طلا، تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییر نکرد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۵ میلیون ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰هزار ریال کاهش ...

نگاه ایران: رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت با اشاره به ایمن نبودن وضعیت بازار رشت و ساختمان های آن گفت: در صورت عدم تعامل و همراهی دستگاه های مربوطه فاجعه ای به عمق پلاسکوی تهران در رشت ...

نگاه ایران: اتحادیه طلا و سکه رشت با بیان اینکه سکه و طلا در بازار رشت گران شد افزود: سکه تمام بهار آزادی : 47 میلیون و 660 هزار ریال                 + یک میلیون ریال نیم ...

نگاه ایران: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان، طلا گران شد اما نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۴۴ میلیون و ۸۶۰ ...

نگاه ایران: قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۴۸۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد که سکه تمام بهار آزادی ...

نگاه ایران: تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 43 میلیون و 960 هزار ریال          ...

نگاه ایران: تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان، قیمت نیم سکه، ربع سکه و طلا گران شدند. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد که قیمت سکه تمام بهار آزادی با ۴۰۰هزار ریال کاهش، ۴۳ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
سکه و طلا امروز(۲۰ شهریور) در بازار رشت گران شد
20 شهریور 97

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.سکه تمام بهار آزادی امروز در بازار رشت ۴۴ میلیون و ۶۰ هزار ریال معامله شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی امروز در بازار رشت ۴۴ ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
طلا و سکه امروز(18شهریور) در بازار رشت ارزان شد
18 شهریور 97

نگاه ایران: مرکز گیلان اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 41 میلیون و 660 هزار ریال                      - 4 میلیون ریال نیم سکه بهار آزادی : 20 ...

نگاه ایران: سرانجام پس از چندروز افزایش قیمت تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان، ربع سکه و طلا گران شدند. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۴۵ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال معامله ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
تمام سکه و طلا امروز(۱۴شهریور) در بازار رشت ارزان شد
14 شهریور 97

نگاه ایران: قیمت تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد و نیم سکه و ربع سکه گران شد. نیم سکه بهار آزادی با ۳۰۰ هزار ریال افزایش، امروز با قیمت ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال خرید ...

نگاه ایران: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران، ربع سکه ارزان شد، اما قیمت طلا تغییر نکرد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 41 میلیون و 910 هزار ریال    ...

نگاه ایران: سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. نیم سکه بهار آزادی با ۷۰۰ هزار ریال افزایش، امروز با قیمت ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال خرید و فروش می ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
سکه در بازار رشت گران شد
3 شهریور 97

نگاه ایران: تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه ارزان شد اما قیمت طلا تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه تمام بهار آزادی : ۳۸ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال + ...

نگاه ایران: قیمت تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 38 میلیون و 110 هزار ریال          ...

نگاه ایران: قیمت تمام سکه امروز در بازار رشت گران شد ، نیم سکه و تمام سکه و طلا تغییری نکرد. مرکز گیلان اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 37 میلیون و 900 هزار ریال    ...

اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام كرد:
سکه و طلا امروز(24مرداد) در بازار رشت گران شد
24 مرداد 97

نگاه ایران: هر گرم طلای ۱۸ عیار هم امروز ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار قیمت خورد و سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
سکه و طلا امروز(22مرداد) در بازار رشت ارزان شد
22 مرداد 97

نگاه ایران: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: نرخ سکه و طلا امروز در بازار رشت کاهش یافت. سکه تمام بهار آزادی : 37 میلیون و 300 هزار ریال    - یک میلیون و 150 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی : ...

نگاه ایران: تمام سکه امروز در بازار رشت گران، نیم سکه، ربع سکه و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه تمام بهار آزادی : 34 میلیون و 450 هزار ریال        + 2 میلیون ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 37 میلیون و50 هزار ریال                       - 320 هزار ریال نیم ...

نگاه ایران: تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد. نرخ سکه و طلا در بازار رشتبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز گیلان اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  ...

نگاه ایران: تمام سکه امروز(13مرداد) در بازار رشت گران، طلا ارزان شد و قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه  طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 40 میلیون و500 هزار ریال          ...

نگاه ایران: نرخ سکه و طلا امروز (11مرداد) در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه  طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 38 میلیون و50 هزار ریال         - 2 میلیون و 350 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ...

اتحادیه طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد؛
نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۹۷/۵/۱۰
10 مرداد 97

نگاه ایران: سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی ۴۰ میلیون و۴۰۰ هزار ریال است و نیم سکه بهار آزادی با قیمت ۲۳ میلیون و۳۰۰ هزار ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز (9مرداد) در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 46 میلیون و100 هزار ریال            +    1 میلیون و 100 هزار ریال نیم ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه  طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 45 میلیون ریال                        + 6 میلیون و 250 ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه  طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 38 میلیون و 750 هزار ریال       + 3 میلیون و 450 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 18 ...

نگاه ایران: سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 35 میلیون و 300 هزار ریال    + یک میلیون و 770 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 17 ...