| شنبه، 05 آذر 1401
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب؛
نگاه ایران: مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب گفت:در حال حاضر وضعیت منابع آبی در کشور مناسب نیست، چراکه براساس آمار، در ۵۰ ...
مدیر کل هوا‌شناسی گیلان خبر داد
نگاه ایران: مدیر کل هوا شناسی گیلان از افزایش ۱۵۲ درصد بارندگی های این استان در مدت ۵۵ روز گذشته خبر داد ...
نگاه ایران/گروه اجتماعی: بارندگی ها که از چند روز گذشته در گیلان آغاز شده طی ۲۴ ساعت گذشته باعث آبگرفتگی مناطق مختلف ...