جمعه، 04 مهر 1399 | 2020 Friday 25 ,September  

کنکرونا
23 مرداد 99

محمد داوری/ روزنامه نگار

کنکور که باید یک راه‌حل می‌بود خود سال‌هاست که به یک مساله تبدیل شده است و سال به سال کلاف آن پیچیده‌تر می‌شود، امسال پیچیده‌تر از هر سال شده است و شاید کنکوری‌های امسال تا آخر عمرشان ...