شنبه، 05 مهر 1399 | 2020 Saturday 26 ,September  
استانداردهایی که ناآگاهانه یا عمدی نادیده گرفته می شود
به هر ماسک پارچه ای اعتماد نکنید/کارایی ماسک های پارچه ای به چهار شرط
12 مرداد 99

در روزهای پر تب و تاب آغاز همه گیری کرونا و کمبود ماسک های جراحی در داروخانه ها، میدان برای طراحی و دوخت نخستین سری ماسک های پارچه ای باز شد. این روزها در گوشه و کنار شهر کمتر شهروندی ...