سه شنبه، 21 مرداد 1399 | 2020 Tuesday 11 ,August  

حمید شجاعی-‌تحلیلگر نظام اداری و مدرس دانشگاه

روزنامه شرق؛ یکی از موضوعات مهمی که ذهن اغلب مردم جامعه و حتی اندیشمندان را به خود مشغول کرده، طرح این پرسش است که چرا دولت در ایران ناکارآمد است و گران اداره می‌شود؟ ...