دوشنبه، 11 فروردین 1399 | 2020 Monday 30 ,March  
در حاشیه دستور دادستانی کل برای توقف اعلام جزئیات پیامک های هزاران میلیارد تومانی
چه کسی پول مرا جابجا کرد؟ شرکت های ارزش افزوده؟!
30 مهر 98

انتظار می رود با توجه به اهمیت و فراگیری موضوع، رئیس قوه قضائیه شخصاً ورود نماید و با همراهی وزارت ارتباطات، پول های به ناحق رفته از جیب مردم را به آنها بازگرداند؛ ولو آن که برخی را خوش نیاید ...