در حاشیه دستور دادستانی کل برای توقف اعلام جزئیات پیامک های هزاران میلیارد تومانی
چه کسی پول مرا جابجا کرد؟ شرکت های ارزش افزوده؟!
30 مهر 98

انتظار می رود با توجه به اهمیت و فراگیری موضوع، رئیس قوه قضائیه شخصاً ورود نماید و با همراهی وزارت ارتباطات، پول های به ناحق رفته از جیب مردم را به آنها بازگرداند؛ ولو آن که برخی را خوش نیاید ...