| دوشنبه، 04 مهر 1401
سرپرست معاونت میراث فرهنگی گیلان:
نگاه ایران: ولی جهانی سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت : بناهای تاریخی شیلات ...