| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران/طاها عبداللهی: شب شعر عاشورایی تالش عصر روز شنبه 9 آبان در سالن معراج شهر تالش برگزار شد. این سالن که متعلق ...
توسط خیرین مدرسه ساز؛
نگاه ایران/طاها عبداللهی: خیرین مدسه ساز تالش دو مدرسه عشایری این شهرستان را بازسازی می کنند. التفات منتظری رییس آموزش و پرورش تالش با ...
نگاه ایران/طاها عبدالهی: محمد (شباب) گلچین عکاس نام آشنای تالشی جایزه عکاسی خود را به آموزش و پرورش اهداکرد. وی در گفتگو با نگاه ...