| پنجشنبه، 09 تیر 1401
در جلسه بررسی پروژه احداث سد مخزنی لاسک شفت مطرح شد؛
نگاه ایران به نقل از صدای امروز:  جلسه بررسی پروژه احداث سد مخزنی لاسک شفت با حضور شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع ...
استاندار گیلان در دیدار با جمعی از فعالین محیط زیستی استان مطرح کرد؛
نگاه ایران: استاندار گیلان با بیان اینکه هیچ پروژه ای در گیلان شروع نمی شود مگر اینکه ابعاد اجتماعی آن مورد توجه ...