| یکشنبه، 13 آذر 1401
رییس پلیس پایتخت خبر داد:
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با اخلالگران بازار ارز خبر داد.
نگاه ایران: رئیس پلیس پایتخت به خبر تلخ و در عین حال عجیب، دیپورت اشتباهی یک جانباز اعصاب و روان به افغانستان ...
نگاه ایران: رئیس پلیس پایتخت گفت: روز گذشته تعداد زیادی از دلالان بازار احضار شدند و آخرین تذکرات به آنها داده شد ...