| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران:مدیرکل گمرک آستارا از صادرات ۲۵۰ هزار تن کالا به ارزش اقتصادی ۹۸ میلیون دلار از گمرک این شهرستان به خارج ...
در ۷ ماه نخست سال جاری؛
نگاه ایران: مدیرکل گمرک آستارا با اشاره به رشد ۸۰ درصدی درآمد گمرک این شهرستان در هفت ماه نخست سال جاری، میزان ...
نگاه ایران: مدیرکل گمرک بندر مرزی آستارا گفت: طی شش ماه سالجاری بالغ بر ۸۴ میلیون دلاری کالای غیرنفتی از طریق گمرک ...