سه شنبه، 21 مرداد 1399 | 2020 Tuesday 11 ,August  

اصغر میرفردی

اعتماد؛ در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره مدرک‌های جعلی از صداوسیما پخش شد که به سهم خود اندوهی بر اندوه‌های بی‌پایان افزود.

بنا به گزارش رسانه‌ها، جعل مدرک‌های تحصیلی به صورت انبوه در سالیان گذشته توسط «بنگاه‌هایی» انجام شده است. یکی ...

صفر تا صد فروش مدرک تحصیلی در حاشیه دانشگاه تهران؛
بفرمایید دکترای خیابانی!
5 خرداد 97

نگاه ایران: «جام جم» نوشت: در خیابان انقلاب جایی که به پایان نامه و مدرک تحصیلی چوب حراج می زنند، مدرک دکترا با استعلام بین 60 تا 80 میلیون تومان آب می خورد. در حالی که اگر در دانشگاه های ...