| دوشنبه، 11 مرداد 1400
نگاه ایران/ شیرین کریمی:همایش بزرگ ان ال پی و برنامه ریزی عصبی کلامی با هدف حمایت تحصیلی از کودکان کار عصر روز ...
پروفسور رضا عمرائی در همایش بزرگ ان ال پی در رشت عنوان کرد؛
نگاه ایران/شقایق نوشاد:همایش بزرگ ان ال پی و برنامه ریزی عصبی کلامی با هدف حمایت تحصیلی از کودکان کار عصر روز دوشنبه ...
با هدف حمایت از کودکان کار رشت؛
نگاه ایران/گروه اجتماعی: همایش بزرگ NLP با هدف حمایت از کودکان کار رشت 2 بهمن ساعت 16 الی 30/18 در رشت برگزار ...