| یکشنبه، 06 آذر 1401
در نشست شهردار رشت و جمعی از روسای اصناف گیلان مطرح شد:
نگاه ایران:  دکتر مسعود نصرتی در نشستی که با حضور جمعی از روسای اصناف استان گیلان و رئیس اتاق اصناف برگزار شد ...
به بهانه‌ی افتتاح گالری «الهی» در رشت؛ مرکز استانی که هنرمندانش از بنیان‌گذاران نقاشی معاصر ایران هستند؛
نگاه ایران/سایه چوبچیان گیلان و گیلان زمین با آنکه در زمینه هنر معاصر ایران سابقه ای سرآمد و درخشان دارد، اما هنرمندانش در ...
در افتتاح نگارخانه الهی مطرح شد:
نگاه ایران/ مریم صابری: در عصر سرد و بارانی امروز پنج شنبه 16 آذر نگارخانه الهی در رشت افتتاح شد. این نگارخانه با ...