| جمعه، 07 بهمن 1401
فیروز فاضلی خبر داد:
نگاه ایران:  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از انتشار فراخوان نخستین اکسپوی عکس استان گیلان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره ...
مصباح معاون امور هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد گیلان؛
نگاه ایران:معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان  گفت انجمن هنرهای تجسمی گیلان، پس از سال ها ...