| یکشنبه، 02 مهر 1402
پس از مخالفت ضمنی رئیس جمهوری؛
نگاه ایران:پس از گذشت چند ماه از درخواست نانوایان برای افزایش قیمت نان و تصویب و ابلاغ نرخ های جدید، رئیس جمهور ...
رئیس اتاق اصناف؛
نگاه ایران:رئیس اتاق اصناف ایران از توقف افزایش قیمت نان در نانوایی ها خبرداد و گفت: اجرای طرح افزایش قیمت نان تا ...
نگاه ایران:رئیس اتحادیه نانوایان سنتی کشورگفت: قیمت هرعدد نان لواش ۲۴۱ تومان و نیم ریال، سنگک ۹۲۰ تومان، بربری ۷۵۰ تومان و ...
رئیس اتاق اصناف؛
نگاه ایران:رئیس اتاق اصناف گفت: تاخیری در افزایش 15 درصدی قیمت نان وجود ندارد. علی فاضلی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت : ...