| پنجشنبه، 09 تیر 1401
شکایت دادستان کل کشور از محمود احمدی نژاد و حمید بقایی صحت ندارد. علی اکبر بختیاری، رییس دفتر دادستان کل کشور در گفت ...
عضو کمیسیون حقوقی مجلس خبر داد؛
نگاه ایران:عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اعلام خبر ارسال درخواست کتبی به رییس کمیسیون اصل نود برای رسیدگی به ...
سخنگوی قوه قضاییه:
نگاه ایران:سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز در باره پرونده رییس جمهوری سابق، آخرین اقدام ها در خصوص فیش های حقوقی ...
محمدرضا خباز خبر داد
نگاه ایران:معاون پیشین امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور می گوید: باید فرصتی فراهم شود که آقای احمدی نژاد پاسخگوی عملکرد هشت ...
معاون حقوقی رییس‌جمهور خبرداد:
نگاه ایران: معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به پرونده شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری، اظهار کرد: آقای جهانگیری دفاعیه ...