| جمعه، 12 آذر 1400
نگاه ایران:نوزاد های دو قلو در یک پتو پیچیده شده و در کنار سطل زباله ر ها شده بودند، دو نوزادی که ...
نگاه ایران:ماموران آتش نشانی یک نوزاد رهاشده را در اطراف یکی از رودخانه های کرمانشاه نجات دادند. به گزارش مهر، ماموران آتش نشانی ...