| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران/گروه اقتصادی: از روز گذشته اطلاعیه ای در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود مبنی بر این که «از ...
هادی حق شناس مطرح کرد:
نگاه ایران:هادی حق شناس گفت: چاپ اسکناس با واحد تومان هزینه بر است و متخصصین بانک مرکزی باید اعلام کنند که چه ...
رییس کل بانک مرکزی خبر داد:
به گزارش نگاه ایران: رییس کل بانک مرکزی بااعلام اینکه همزمان با مذاکرت، به هیچ وجه جلوی پائین آمدن قیمت ارز در ...