| پنجشنبه، 09 تیر 1401
با اعلام رسمی فرماندار:
نگاه ایران: فرماندار لاهیجان گفت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان مشخص شدند. به گزارش ایرنا، سید محمد احمدی افزود: از ...