| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران: طی ابلاغی از سوی سید «محمد علی ثابت قدم» شهردار رشت، «محمد رضا شیرزاد» به سمت معاون برنامه ریزی و ...