| پنجشنبه، 09 تیر 1401
به گزارش نگاه ایران: شهر رودبار پس از سال ها صاحب سینما می شود و این سالن سینما با نمایش فیلم سینمایی ...