| یکشنبه، 02 آبان 1400
جزئیات جدید از قتل قهرمان پرورش اندام ایران:
نگاه ایران: شنبه شب ورزشکاران باشگاه بدنسازی در غرب شهر اصفهان در تماس با پلیس از قتل یکی از ورزشکاران با ضربات ...
نگاه ایران به نقل از فارس:  محسن مکتوبیان، قهرمان اصفهانی پرورش اندام ایران شب گذشته هنگام خروج از باشگاه مورد اصابت ضربات چاقوی ...