| پنجشنبه، 20 بهمن 1401
ادامه ماجرای عزل شهردار املش با حکم استاندار؛
  نگاه ایران/گروه سیاسی: هجدهم بهمن بود که  فرماندار املش از تعلیق از خدمت بابک ریحانی شهردار این شهر با حکم استاندار گیلان ...
رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان استانداری گیلان:
نگاه ایران: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان استانداری و مجموعه های تابعه گفت: برکناری ...
نگاه ایران: بابک ریحانی شهردار املش با حکم استاندار گیلان ، به مدت سه ماه از خدمت تعلیق شد.  یونس محمودی فرماندار املش گفت: ...