| دوشنبه، 11 مرداد 1400
در همایش صد و دوزادهمین سالگرد جنبش مشروطیت در رشت عنوان شد:
نگاه ایران/ مریم صابری: سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان عصر امروز یک شنبه ۱۴ مرداد برگزارکننده نشست یکصد و دوازدهمین سالگرد جنبش ...
به بهانه یکصدو ششمین سالروز اعدام مشروطه خواهان گیلان؛
نگاه ایران: «۱۸ سال، از ساخت یادمان شهدای مشروطه رشت در پشت بیمارستان پورسینا می گذرد. یادمانی که به همت نخستین دور ...
به روایت تصویر؛
نگاه ایران/مائده سیدی: عصر امروز شنبه 14 بهمن ماه همزمان بایکصدوششمین سالگرد اعدام مشروطه خواهان گیلان عبدالعزیز شریعتمدارکرگان رودی، میرزا یوسف خان جوبنه ای، صالح خان مژدهی و کاظم خان کمیسر برای اولین ...
همزمان با یکصدو ششمین سالگرد اعدام مشروطه خواهان گیلان؛
نگاه ایران: به همت مجمع اسلامی فرهنگیان گیلان و سایت فرهنگی گیلان مصور، همزمان با یکصد و ششمین سالگرد اعدام مشروطه خواهان ...
در مراسم پاسداشت مشروطه خواهان گیلانی مطرح شد؛
نگاه ایران: مراسم «پاسداشت مجاهدان گیلانی در شکست استبداد صغیر و احیای مشروطه» در حالی برگزار شد که در آن از مهجوریت تلاش ...
12بهمن، سالروز اعدام چهار تن از مشروطه خواهان؛
نگاه ایران: ۱۲ بهمن ماه ۱۲۹۰ خورشیدی، سالروز اعدام چهار تن از مشروطه خواهان گیلان، به دست روسیه تزاری است که در ...