| دوشنبه، 04 بهمن 1400
نگاه ایران:از جمله خسارت های جبران ناپذیری که بعد از زلزله کرمانشاه پدیدار شد، ماجرای آسیب های اجتماعی و فشارهای روانی سنگینی ...
باهدف ارتقاء سطح فرهنگی جامعه‌ی تحت پوشش بهزیستی منعقد شد؛
نگاه ایران: در راستای اهمیت کتاب خوانی و مطالعه و همچنین به منظور ارتقاء سطح فرهنگی جامعه ی تحت پوشش بهزیستی تفاهم ...