| چهارشنبه، 08 تیر 1401
اعتراض مردم به قطع مکرر آب روستایی و پاسخ رییس اداره آبفای روستایی تالش:
اختصاصی نگاه ایران/ طاها عبدالهی: امروز مشکل کم آبی در بسیاری نقاط جهان خودنمایی می کند و تامین آب شرب یک مسئله اساسی ...