| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاهی به مسائل طرح تابستانه کتاب
نگاه ایران: طبق گفته مدیرعامل خانه کتاب طرح تابستانه امسال اگر پس از حل مشکلات مالی امکان برگزاری داشته باشد، با تغییرات ...
نگاه ایران:  کتابفروشی های عضو طرح عیدانه کتاب تاکنون توانستند بیش از ۴۸۰ هزار نسخه کتاب به فروش برسانند. کتابفروشی های عضو طرح ...
از 15 اسفند لغایت 15 فروردین؛
نگاه ایران: طرح «عیدانه کتاب» با شعار «امسال هم کتاب عیدی دهیم» از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه در کتاب ...
نگاه ایران:طرح پائیزه کتاب پس از اجرای موفقیت آمیز طرح تابستانه کتاب از امروز 24 آبان در کتاب فروشی های عضو این ...