| پنجشنبه، 09 تیر 1401
رئیس شورای شهر رستم‌آباد خبر داد:
نگاه ایران: به گفته ی امیریان، رئیس شورای اسلامی شهر رستم آباد، به پاس قدردانی از این کارگردان پرآوازه ی ایرانی که لوکیشن ...