| سه شنبه، 09 آذر 1400
نگاه ایران: این سوال مطرح است که چرا بازیگران و هنرمندان ما به اینجا می رسند یا خانه نشینی را تجربه ...
نگاه ایران: آنچه پیش رو دارید، مروری است بر نام و پیشینه برخی از آن ها که برای آب ریختن به آسیاب ...
نگاه ایران: در ادامه پیوستن گروهی از بازیگران عمدتاً درجه دو تلویزیون و سینمای ایران به شبکه ماهواره ای جم، در حالی که ...
نگاه ایران:باز هم در رسانه و فضاهای مجازی خبری از رفتن یک بازیگر دیگر به شبکه جم منتشر شد. رامسین کبریتی بازیگری است ...