| یکشنبه، 02 آبان 1400
راننده پراید قربانی برخورد با مینی بوس شد
نگاه ایران/گروه اجتماعی: وقوع یک فقره تصادف شدید در بالاگفشه لشت نشا منجر به فوت یک مرد میانسال شد. براساس گزارش یک شاهد عینی ...