در دادگاه طلاق زوج سالمند چه گذشت؟
اشک های عروس خانم درجدایی از داماد 91 ساله
6 تیر 95

نگاه ایران:زن سالخورده فقط نگاه می کرد. سکوت کرده بود و گویی داشت خاطره آن سال های دور و نزدیکش را مرور می کرد. چروک های روی صورتش رد سال ها تجربه را نشان می داد و پشت آن نگاه، انگار ...

شرط عجیب پیرزن برای پسرش
همسرت را طلاق بده تا از ارث محروم نشوی
25 خرداد 95

نگاه ایران:زن میانسال زمانی که متوجه شد مادرشوهر سالخورده اش قصد دارد به خاطر او، همسرش را از ارث محروم کند، با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد. زن و مرد کارمند فکر نمی کردند بعد از 15 سال زندگی ...