| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاه ایران:مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور گفت: طرح جایگزینی ارائه کارت ملی به جای دفترچه بیمه سلامت از اواخر آذرماه امسال در ...
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی:
نگاه ایران: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر محمد جواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ...