| پنجشنبه، 09 تیر 1401
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت خبر داد:
نگاه ایران:به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، اولین مرکز اطلاع رسانی، آموزش و دریافت پسماند سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری ...
در آستانه سومین سال تفکیک زباله از مبدا در رشت:
نگاه ایران/مریم صابری: دو سال از آغاز طرح تفکیک زباله از مبدا می گذرد اما هنوز بسیاری از شهروندان رشتی با تفکیک ...
شهروندان هرگونه مشکل در خدمت‌رسانی را به سازمان اطلاع دهند؛
نگاه ایران: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از شهروندان خواست هرگونه نقص و کوتاهی در خدمت رسانی مرتبط با این سازمان را ...
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری اجرا می‌کند
نگاه ایران:سازمان مدیریت پسماندهای شهردای رشت در راستای ساماندهی و اجرای طرح تفکیک پسماندهای الکترونیکی نسبت به اجرای طرح تعویض لامپ­های کم ...