پنجمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس پایتخت روز دوشنبه برگزار شد. در این طرح ۲۸۹ نفر در معابر پارک‌ها و اماکن عمومی که برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد می‌کردند دستگیر شدند.

فرزانه پیری

نظر شما:

security code