| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران: مسئول ایستگاه آتش نشانی صومعه سرا با اعلام این خبر گفت : ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه دیشب ۴ مغازه در خیابان برشنورد صومعه سرا دچار حریق شد. رسول اندرز افزود : ۱۸ آتش نشان با ۷ دستگاه خودروی آتش نشانی از شهرهای صومعه سرا ، تولم شهر ، گوراب زرمیخ و طاهر گوراب در مدت نیم ساعت توانستند آتش سوزی را مهار کنند. وی اعلام کرد : علت حادثه و میزان خسارت وارده در دست بررسی است . مسئول ایستگاه آتش نشانی صومعه سرا تصریح کرد :حضور شهروندان در محل آتش سوزی به حدی بود کهاطفاء حریق برای آتش نشانان را دشوار می کرد وی از شهروندان خواست در هنگام وقوع آتش سوزی با دخالت های بیجا سبب کندی خدمات رسانی آتش نشانان نشوند .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code