| پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در رشت عنوان کرد؛
       کد خبر: 99602
نگاه ایران/گروه فرهنگی:بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در دیدار با رضا ایمان طلب کارشناس موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و رئیس انجمن موسیقی گیلان بر اولویت حمایت از فعالیت های انجمن موسیقی استان گیلان تأکید کرد. این دیدار در راستای دیدارهای مدیرعامل انجمن موسیقی ایران با مدیران و اعضای شعبات انجمن موسیقی استان ها انجام شد. در این دیدار علی احمدی فر رئیس انجمن موسیقی گیلان به ارائه گزارش فعالیت های انجمن موسیقی گیلان در سال 1395 و ارائه طرح ها و برنامه های سال 1396 پرداخت. مدیرعامل انجمن موسیقی ایران هم در این نشست بر نقش مؤثر انجمن موسیقی در حوزه آموزش تخصصی به صورت مَستر کلاس و استفاده از اساتید برجسته داخلی و خارجی تأکید کرد. جمالی توضیح داد:در حوزه پژوهش نقش انجمن موسیقی و ارائه تحقیق های علمی  و پژوهشی و همچنین تقویت روحیه پژوهشگری هنرمندان موسیقی استان واجد اهمیت است. او تولید آثار پدیدآورندگان و مؤلفین و پژوهشگران موسیقی نواحی و موسیقی هنری و علمی جهت به جای ماندن این آثار و تأثیر به سزای آن در کیفیت جریان های جامعه موسیقی عنوان کرد و گفت:همچنین حمایت از اجراهای صحنه ای موسیقی نواحی و موسیقی هنری با پشتوانه های علمی و موسیقی اندیشمند و کشف استعدادهای جوان، آینده ساز و پشتوانه های فرهنگی و سرمایه های ملی این مرزوبوم از وظایف اصلی این انجمن است. جمالی همچنین بر تشکیل انجمن فیلارمونیک موسیقی گیلان، کشف استعدادهای جوان در حوزه موسیقی نواحی و ارائه کتاب موسیقی گیلان و گسترش ارتباط های بین المللی و حمایت از فعالیت ها و جریان های توسعه بخش علم و هنر موسیقی و اشاعه موسیقی بومی و نواحی تاکید کرد. دیدار فعالان موسیقی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان پس ازاین نشست مدیرعامل و اعضای هیات مدیره انجمن موسیقی با فیروز فاضلی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان دیدار کردند و از نقش دلسوز حامی و مؤثر اداره کل از ارائه موسیقی هنری و فعالیت های علمی و پژوهشی موسیقی و همچنین اجراهای ارزشمند موسیقی نواحی و هنری و تولید موسیقی با پشتوانه های علمی و کشف استعدادهای جوان و همچنین حمایت از روحیه پژوهشگری و اشاعه فرهنگ موسیقی فاخر تأکید کردند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code