| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران:استاندار گیلان گفت : برخی نسبت به خدمات ارزشمند دولت تدبیر و امید نه بی مهری بلکه بی معرفتی می کنند در حالیکه این خدمات شایسته بایستی برای مردم به روشنی تبیین شود. محمدعلی نجفی ظهر روز چهارشنبه در مراسم درختکاری و احداث مجتمع کارگاهی و نیمه صنعتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بعضی ها خدمات نظام و فرزندان این کشور را سیاه نمایی می کنند، اظهار کرد: دولت در طول فعالیت خود خدمات باارزشی را انجام داده که بایستی مردم به خوبی از این اقدامات آگاه شوند. وی طرح تحول سلامت را از جمله خدمات با ارزش دولت تدبیر و امید و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان و تصریح کرد: با اجرای این طرح کمک بزرگی به مردم در رابطه با هزینه های درمانی شده است. نجفی در ادامه سخنان خود با بیان این که دانشگاه علوم پزشکی گیلان اندیشه محور شده، تصریح کرد: پژوهش محوری و دانش محوری کردن موضوعات از اقدمات خوب این دانشگاه است که اگر کارها بر این اساس شکل گیرد، ماندگار می شود. وی جمع آوری زباله های عفونی با شیوه مناسب و کارشناسی ، راه اندازی کارگاه نیمه صنعتی و کاشت درخت را از کارهای خوب دانشگاه علوم پزشکی نام برد و تصریح کرد: همه ما بایستی برای حفظ محیط زیست تلاش کنیم. استاندار گیلان با اشاره به اهمیت توجه به تفکیک زباله از مبدا خاطر نشان کرد: تفکیک زباله سرآغاز و ابتدای یک حرکت در بحث نگرش به مسایل زیست محیطی است. مراسم روز درختکاری و احداث مجتمع کارگاهی نیمه صنعتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان روز چهارشنبه در انبار سراوان این دانشگاه برگزار شد. در این مکان حدود یک دهه زباله های عفونی و ماشین های اسقاطی انباشت می شد که با جمع آوری زباله ها و ماشین ها و کاشت درخت قرار است در این مکان مجتمع کارگاهی نیمه صنعتی احداث شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code