| پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400
نگاه ایران: مجله بین المللی «کالچر» در گزارش اخیر خود عنوان کرد، زبان پارسی جز 10 زبان قدیمی دنیا قرار دارد که تاکنون علاوه بر حفظ شاکله خود در مناطق وسیعی از دنیا گسترش یافته است. این مجله علاوه بر زبان پارسی از زبان های تامیلی (جنوب هند)، لیتوانیایی، ایسلندی، مقدونی، گرجی و ایرلندی نیز به عنوان زبان های قدیمی یاد کرده است. بر اساس نوشته این مجله، از میان این زبان ها، زبان پارسی بیشترین گسترش را به خود اختصاص داده و در حال حاضر محل انتشار آن در ایران، افغانستان و تاجیکستان است که یک سری از تفاوت ها نیز در گویش وجود دارد. بر اساس این مطلب، پارسی زبانان معاصر متون 900 سال قبل را نیز بدون هیچ مشکلی می خوانند و معنی آن را می فهمند که چنین امکان در زبان انگلیس وجود ندارد. در گزارش مجله «کالچر» آمده است، ایرانی ها توانسته اند شیرینی و فصاحت پارسی را در تداوم قرن ها حفظ کنند. در حال حاضر زبان پارسی در منطقه آسیای مرکزی، ماورای قفقاز، افغانستان و دیگر کشورهای جنوب آسیا منتشر شده و طرفداران زیادی دارد. زبان پارسی همچنین در تاجیکستان به گویش های مختلف ازجمله بی دبیره یغنابی، یزغلامی، شغنی، وخی و اشکاشیمی بیان می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code