| شنبه، 28 فروردین 1400
قابل‌توجه دستگاه‌های نظارتی گیلان؛
       کد خبر: 99385
نگاه ایران: پایگاه خبری گیل خبر با انتقاد ازبی توجهی بعضی از مدیران و حضور افرادی منتسب به جریان اعتدال در جایگاههای مدیریتی استان گیلان نوشت: پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب مدیران همسو با دولت در بسیاری از پست های مدیریتی استان، بوده اند مدیرانی که به خاطر عدم آشنایی با حوزه تخصصی مربوط و یا ضعف مدیریتی خود اقدام به جذب مشاوران و ملازمینی کرده اند که بتوانند در امور اجرایی به یاری شان بشتابند. اما فارغ از برخی انتصابات صرفاً سیاسی، فامیلی و یا رفاقتی عده ای از این مدیران ، با نگاهی اجمالی به نوع و نحوه کاری برخی از ایشان و مشاورانشان می توان به خوبی دریافت که حضور این افراد از دایره مشاوره و همراهی گذشته و با دخل و تصرف در بسیاری از امور سازمان متبوع برای خود کسب وکار پررونقی فراهم کرده اند. از این جمله می توان به مشاور ارشد یکی از سازمان های تخصصی عریض و طویل استان گیلان اشاره کرد، رئیس این سازمان تخصصی که مدرک تحصیلی غیر مرتبط با حوزه مدیریتی خویش دارد در بدو ورود اقدام به گردآوردن دوستان قدیمی و هم پیاله سیاسی خود با عنوان مشاور و معاون و….کرد که در بین این افراد فردی سالخورده به چشم می خورد که در قامت مشاور رئیس سازمان اقدام به تصمیم گیری و اظهارنظر در اموری می نماید که بی شک در آینده ای نه چندان دور عواقب آن دامن گیر آقای رئیس خواهد شد. این مشاور سالخورده که در بسیاری از جلسات سعی می کند تا رفاقت خود با رئیس سازمان را با خطاب کردن عامیانه وی به رخ حاضرین بکشاند پیش ازاین تنها دریکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در گیلان شاغل بوده و سررشته چندانی از سمت جدید خود ندارد. جای تأسف است که شنیده می شود قراردادی به ارزش حدودی ۱۴ میلیارد ریال در دوره ایشان به قراردادهای خرد ۲ میلیارد ریالی تبدیل شده و با ترک تشریفات مناقصه به آقازاده این به اصطلاح مشاور واگذار گردیده تا ایشان نیز صاحب سهمی از پست پدر گردد! متأسفانه معضل مدیران در سایه امری است که در برخی از ادارات گیلان به وضوح به چشم می خورد و ضعف زائدالوصف مدیران این سازمان ها باعث شده تا افراد فرصت طلب و مجیزگو در لباس گشاد مشاور و معاون در این سازمان ها تاخت وتاز کنند و در مواردی کار را به جایی برسانند که علاوه بر خرده فرمایشات ایشان، فرزندانشان نیز در امور این سازمان ها با پشت پا زدن به رویه اعتدال اقدام به تصمیم گیری در امورات مختلف نمایند . دراین بین می توان تنها امیدوار بود تا چشم تیزبین دستگاه های نظارتی استان دست متخلفین را از بیت المال کوتاه کرده و به برخی از مدیران این را بفهماند که نمی توان هر گنجشکی را به جای قناری خوش آواز اعتدال رنگ کرد و به مردم فروخت! نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code