| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران/ به گل حمزه لوئیان:هفتمین فستیوال «دوشنبه بازار» با ابتکار موسسه خیریه ایزددوستان شمال و موسسه خیریه منتظران مهدی موعود از عصر روز دوشنبه با دست سازه های زنان سرپرست خانوار در رشت آغاز شد. این  فستیوال خیریه در بلوار گیلان خیابان ۱۷۲ گلسار رشت تا 26 اسفندماه هرروز از ساعت ۵ تا ۱۱ شب میزبان نیک اندیشان و هنردوستان است.(گفت وگوی نگاه ایران با مدیرعامل موسسه خیریه ایزد دوستان شمال درباره این پروژه را اینجا بخوانید)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code